הרב אורי ליפשיץ: עיון במסכת בבא קמא

בבא קמא 1: "המניח", סוגיית הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז שבט תשע"ט
הרב אורי ליפשיץ פותח בלימוד פרק שלישי -המניח- עם חבורת 'בתורתו יהגה', סוקר בקצרה את פרק המשניות ומרחיב על סוגיית הפתיחה והעיצוב שהיא מעניקה לרשות ה...

בבא קמא 2: "עביד איניש דינא לנפשיה", שיעור ראשון

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג שבט תשע"ט
שיעור ראשון בסוגיית עאד"ל, סקירת פשט הבבלי והשוואה לירושלמי

בבא קמא 3: "עביד איניש דינא לנפשיה", שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט שבט תשע"ט
שיעור שני בסוגיה, סקירת הראשונים ופסיקתם המשקפת הכרעה כדברי רב נחמן יחד עם הפנמת עמדתו של בר הפלוגתא - רב יהודה

בבא קמא 4: הקוץ, הזכוכית וחסידים הראשונים

הרב אורי ליפשיץ • כ' אדר א' תשע"ט
שיעור בסוגיה הקצרה העוסקת באדם המצניע את הקוץ בכותל חברו, ובדרכם של "החסידים הראשונים" להצנעת הפסולת

בבא קמא 5: "המזיק את אשתו"

הרב אורי ליפשיץ • כ"ח אדר א' תשע"ט
שיעור בסוגיה המיוחדת ושופעת הסמלים, העוסקת במקרים בהם מזיק האיש את אשתו בזמן יחסי אישות - באיזו צורה בוחנים האמוראים מקרים כאלו?

בבא קמא 6: "הנגר"

הרב אורי ליפשיץ • ה' אדר ב' תשע"ט
עיון בסוגיית "המבקע" בפרק "המניח" העוסקת בנגר וביחסי בעל העסק כלפי רשות הרבים הסמוכה לו
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435