הרב אורי ליפשיץ: עיון במסכת סנהדרין

עיון במסכת סנהדרין: סוגיית הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • חשוון תשע"ח
עיון בסוגיית הפתיחה של מסכת סנהדרין.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435