הרב אורי ליפשיץ: תורה ובע”פ

תורה ובע"פ 1: עזרא הסופר

הרב אורי ליפשיץ • כ"ג טבת תשע"ט
ללא נבואה, עזרא הסופר מתחיל בדרישת התורה שבכתב עבור העם, ולמעשה פותח את התורה שבע"פ

תורה ובע"פ 2: אנשי כנסת הגדולה

הרב אורי ליפשיץ • ב' שבט תשע"ט
מפגש עם אנשי כנסת הגדולה והשפעתם ההיסטורית המשמעותית

תורה ובע"פ 3: צדוקים ובייתוסים

הרב אורי ליפשיץ • ט"ו בשבט תשע"ט
הפעם נפגשים עם דמויותיהם של הצדוקים והבייתוסים, וההתמודדות של התורה שבע"פ עמם

תורה ובע"פ 4: הלל הזקן

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט שבט תשע"ט
השיעור עוסק במידותיו ואישיותו של הלל הזקן והקשר שלהן למידות שהתורה נדרשת בהן, וגם במהפכה של הלל הזקן, והמעבר לעולם מדרשי ההלכה

תורה ובע"פ 5: חורבן הבית

הרב אורי ליפשיץ • י"ג אדר א' תשע"ט
השיעור עוסק בתפקידו של חורבן בית שני בעיצוב תורה שבע"פ, במה שקדם לחורבן ומה שהופיע אחריו
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435