אחיה סנדובסקי: חבורת איזביצא

חבורת איזביצא: לך לך

אחיה סנדובסקי • ט"ז בחשוון תשע"ט

חבורת איזביצא: כסלו

אחיה סנדובסקי • ל' בחשוון תשע"ט
מישורי החלום והדמיון מבטאים את האות ס' שהיא האות של חודש כסלו.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435