הרב אלחנן ניר: למהלך האידאות בישראל

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435