הרב אלחנן ניר: עיונים בתנ”ך

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - הקדמה לספר

הרב אלחנן ניר • י"ט באלול תשע"ח
משמעות המעבר מהמדבר אל הארץ, מלחם מן השמים ללחם מן הארץ ומתורת שמים לתורת ארץ. לימוד מדברי ר' צדוק הכהן מלובלין בספרו "ליקוטי מאמרים".

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרק א

הרב אלחנן ניר • י"ג בחשוון תשע"ט
האזכורים הרבים של משה בפתח ספר יהושע מעוררים את שאלת הזיקה ביניהם והאם יהושע נדרש לתפקד כמנהיג עצמאי או שמא כל כוחו הוא רק בהיותו ממשיכו של משה

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרק ב

הרב אלחנן ניר • כ' בחשוון תשע"ט
שליחת המרגלים בידי יהושע ליריחו לכאורה נוחלת כישלון מהיר – מלך יריחו שומע מיד על ביקורם. מה בכל זאת משמעות שליחות זו בפתח הכניסה של ישראל לארץ ועיצ...

הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע - פרקים ג-ד

הרב אלחנן ניר • כ"ז בחשוון תשע"ט
מעבר הירדן, הארון ההולך לפני המחנה, משמעות מעבר זה בחיי ההנהגה של יהושע וכיצד מעצבים לדורות זיכרון של מאורע חריג - ממעבר הירדן ועד השואה והקמת המדינה
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435