הרב אלחנן ניר: עיונים בתנ”ך

שיעורים בספר שופטים - פרק ט

הרב אלחנן ניר • כ"ט אייר תשע"ט
בניגוד לגדעון מלא הסנגוריה על ישראל הזוכה גם להסכמה רחבת הקף על הנהגתו, הרי שאבימלך - בנו של גדעון מפילגשו - הוא מנהיג מקומי, ההורג את שבעים אחיו כ...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435