הרב אלחנן ניר: תורת האדמו”ר הזקן מחב”ד

תורת האדמו"ר הזקן 1: מבוא לעולם החסידי ולתודעת אהבת ישראל

הרב אלחנן ניר • ט"ז באלול תשע"ח
שיעור מבוא. על תופעות השבתאות והפרנקיזם ותודעתם הרוחנית, כיצד התייחס אליהם הבעש"ט וכיצד ביקש להעלותם.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435