הרב אלחנן ניר: תורת האדם של בעל התניא

תורת האדם של בעל התניא: מבוא לעולם החסידי ולתודעת אהבת ישראל

הרב אלחנן ניר • ט"ז באלול תשע"ח
שיעור מבוא. על תופעות השבתאות והפרנקיזם ותודעתם הרוחנית, כיצד התייחס אליהם הבעש"ט וכיצד ביקש להעלותם.

תורת האדם של בעל התניא 1: מה באמת מטריד את האדם?

הרב אלחנן ניר • כ"ז בחשוון תשע"ט
בעוד ר' אלימלך מליז'נסק ראה את תפקידו של הרבי במענה שהוא נותן למצוקות האנושיות של האדם - בני, חיי ומזוני, הרי שבעל פרי הארץ ורש"ז מלאדי התנגדו ליחס...

תורת האדם של בעל התניא 2: בין חסד לאמת

הרב אלחנן ניר • ד' בכסלו תשע"ט
לימוד ב'אגרת לנפש שפלה' - האגרת אותה כתב האדמו"ר הזקן מחב"ד סמוך למותו ובה הוא מסביר את השינוי שבין אמת לחסד, בין ההבנה כי אין בכוחו של הצדיק לתת מ...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435