הרב יאיר דרייפוס: מילים אסורות ברוח

מילים אסורות ברוח 5: תחיה ועיבור, גשמים ותשובה - שיעור שני

הרב יאיר דרייפוס • ט"ו בחשוון תשע"ט
שיעור ושיחה בעניין תחיה ועיבור, בגשמים ובתשובה, בחסידות ובמחשבה. שיעור שני

מילים אסורות ברוח 6: תשוקה לטבע

הרב יאיר דרייפוס • כ"ב בחשוון תשע"ט
הגשמים המפרים את האדמה מתחילים תהליך של עיבור ששיאו יהיה ניכר בט"ו בשבט. דיבורים על החורף בעולם ובישיבה, וקריאה מרשימות הרב שג"ר

מילים אסורות ברוח 7: חוני המעגל

הרב יאיר דרייפוס • כ"ט בחשוון תשע"ט
כהמשך לדיבורי הגשם השוואה בין שמעון בן שטח לחוני המעגל
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435