הרב יאיר דרייפוס: שיחה שבועית

סינדרום ירושלים

הרב יאיר דרייפוס • כ"ה אייר תשע"ו
עיון בדרשת הזוהר ובדברי הרב קוק, על ירושלים כמוקד של תשוקה וחלום.

האוטופיה של שבועות

הרב יאיר דרייפוס • ג סיוון תשע"ו
עיון בכתיבה של הרב שג"ר על אופיו הייחודי של חג השבועות.

שמירת הדיבור

הרב יאיר דרייפוס • י סיוון תשע"ו
עיון בשיחה של הרב שג"ר משנת תשמ"ב על לשון הרע ומשמעותו של הדיבור, והתבוננות בתורתו של הרב שג"ר באותן שנים.

שפתותיו דובבות

הרב יאיר דרייפוס • י"ח סיוון תשע"ו
עיון בדרשותיו האחרונות של הרב שג"ר, בהן ביטא את יסודות עולמו.

משיחיות וממשות

הרב יאיר דרייפוס • א' תמוז תשע"ו
עיון בדרשה של הרב שג"ר לג' תמוז, יום פטירתו של הרבי מלובביץ, על הגאולה ופריצת גבולות השפה.

לרחם על בשר הגוף

הרב יאיר דרייפוס • ט תמוז תשע"ו
עיון בתורה של רבי נחמן ודיון על מקומו של הגוף בעולם הרוחני.

הלכה, חוק ושנאת חינם

הרב יאיר דרייפוס • ט"ו תמוז תשע"ו
עיון בדרשה של הרב שג"ר על האלימות של החוק, ובפסקה של הרב קוק על שנאת חינם אהבת חינם.

ממעטים - בשמחה

הרב יאיר דרייפוס • כ"ט תמוז תשע"ו
עיון בדרשות של אדמו"רים חסידיים, המפרשים מחדש את משמעותה של האבלות על החורבן.

מוישל'ה לחיים!

הרב יאיר דרייפוס • ה' אלול תשע"ו
קריאה בסיפור על הרב שלמה קרליבך, על כוחה של החבורה לשנות את גורלו של האדם.

הקרבה, יראה ושמחה

הרב יאיר דרייפוס • יב אלול תשע"ו
דיון על דברים של הרב סולובייצ'יק והרב שג"ר, על מקומה של ההקרבה והיראה בעמידה מול ה'.

מצוקת הסליחה

הרב יאיר דרייפוס • יט אלול תשע"ו
עיון במדרשי חז"ל ובדברי הרמב"ם, רבי נחמן והרב שג"ר, על בקשת הסליחה ועל קבלתה.

מחשבות עם סיום השנה

הרב יאיר דרייפוס • כו אלול תשע"ו
על היכולת להתחדש, על הקולות המתעוררים בראש השנה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435