הרב יאיר דרייפוס: שיחה שבועית

אל תהי בז לכל אדם

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כ שבט תשע"ז
עיון בפסקה של הרב קוק על ביטול ההיררכיות לעתיד לבוא, ודיון סוער על הרלוונטיות שלה עבורנו.

ופתחת את ידך - שמחת פורים והארת הפנים לאביון

הרב יאיר דרייפוס • ד אדר תשע"ז
על המשמעות העמוקה של מצוות מתנות לאביונים, ועל האפשרות להיפתח אל האחר המאיים עלינו.

החודש הזה לכם - הרהורים על התחדשות לחודש ניסן

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כד אדר תשע"ז
עיון בדברי מי השילוח, הרבי מלובביץ והרב שג"ר על ההתפעלות, חוסר הנחת וההתחדשות.

הרהורים על הזיכרון - שיחה לשבת זכור

הרב יאיר דרייפוס • יא אדר תשע"ז
על הקשר בין זיכרון הברית, זיכרון מחיית עמלק וזיכרון השבת.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435