הרב יוסי גמליאל: תורתו של לוינס

תורתו של לוינס 13: "ארץ מובטחת או מותרת" - טריטוריה ואדמה במשנת לוינס, שיעור שלישי

הרב יוסי גמליאל • ט' שבט תשע"ט
בשיעור זה עקבנו אחרי לוינס הבוחן את תפקידם של יהושע וכלב בהתנגדות למרגלים, ומפנה את הזרקור לכלב ש"עשוי היה להתפתות" ובסופו של דבר בחר בכניסה לארץ. ...

תורתו של לוינס 14: "היהדות והנשי" - על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור ראשון

הרב יוסי גמליאל • ט"ז שבט תשע"ט
עיינו במסה "היהדות והנשי" (מתוך "חירות קשה") בה מציע לוינס תיאור פנומנולוגי של האשה ושל הנשי העולה ממקורות היהדות. בחנו את דבריו לאור תיאוריות פמינ...

תורתו של לוינס 15: "והבורא יצר את האשה" - על ממד הנשי במשנתו של לוינס, שיעור שני

הרב יוסי גמליאל • כ"ג שבט תשע"ט
למדנו את הקריאה התלמודית של לוינס העוסקת בבריאת האשה. ראינו כי לוינס מנסה להעמיד את הנשי כמימוש וביטוי לקרע ופיצול הקיים בעצמו של האנושי.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435