זוהר מאור: ועד בעלי המוסר

ועד בעלי המוסר: פגישה ראשונה

זוהר מאור • ט"ו טבת תשע"ח

ועד בעלי המוסר: שורשים פוסט-סטרוקטורליסטיים בתורת רבי ירוחם ממיר

זוהר מאור • אייר תשע"ח
עיון בתורתו רבי ירוחם ממיר מגלה תובנות מפתיעות המתכתבות עם ההגות העכשווית.

ועד בעלי המוסר: נתינת התורה על פי רבי ירוחם ממיר

זוהר מאור • אייר תשע"ח
שיעור בתורתו של רבי ירוחם ממיר, לקראת חג השבועות.

ועד בעלי המוסר: אגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר

זוהר מאור • חורף תשע"ח
עיון באגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר - 'אחד הוא החוטא והנענש'.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435