זוהר מאור: תיקון האכילה

תיקון האכילה 1: בראשית

זוהר מאור • ט"ז אייר תשע"ט
נתנאל אסולין פותח את הסדרה: האכילה בפרשות בראשית ונח, בעקבות האכילות הראשונות בתורה ואכילת עץ הדעת

תיקון האכילה 2: תנ"ך

זוהר מאור • כ"ג אייר תשע"ט
ממשיכים בחבורת תיקון האכילה, והפעם - אכילה מתוקנת או מגונה במרחבי התנ"ך, בתוספת נזיד עדשים
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435