שיעורים כלליים

הרב יוסי גמליאל: שופר - פונקציונליות, אינסטרומנטליות ובהמיות

הרב יוסי גמליאל • ח"י אלול תשע"ח
קריאה בסוגיות בדפים כז-כח במסכת ראש השנה, והעמקה אל תוך מחלוקתם של רש"י והרמב"ן אודות ראיית השופר כגולם בהמי או ככלי נגינה.

הרב יוסי גמליאל: שופר ונגינה

הרב יוסי גמליאל • כ"ה באלול תשע"ח
שיעור כללי במסכת ראש השנה.

הרב נעם סמט: בבא קמא 2, מהמקראות אל התנאים

הרב נעם סמט • ח בחשון תשע"ט
שיעור כללי במסכת בבא קמא, תנועה מן הפסוקים - פרשת משפטים, אל התנאים - המשנה ומדרשי ההלכה.

הרב נעם סמט: בבא קמא 4, סוגיית הפתיחה

הרב נעם סמט • ט"ו בחשוון תשע"ט
אחרי שעסקנו במקראות ובתנאים, נעבור כעת לסוגיית הפתיחה. שיעור ראשון בגמרא.

הרב יוסי גמליאל: בבא קמא, התנאים ומדרשי ההלכה

הרב יוסי גמליאל • ט' בחשוון תשע"ט
שיעור כללי בתלמודם של תנאים לפרשיית נזיקין.

הרב נעם סמט: בבא קמא 6, קרן

הרב נעם סמט • כ"ב בחשוון תשע"ט
שיעור כללי באבות נזיקין - קרן והגדרתה

הרב נעם סמט: בבא קמא 8, שן ורגל

הרב נעם סמט • כ"ט בחשוון תשע"ט
תחילת העיסוק בתולדות השור - שן ורגל, מן המקורות והתנאים להופעותיהן בסוגיות. שיעור כללי.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435