הרב נעם סמט: שיעורים כלליים

הרב נעם סמט: בבא קמא 25, משניות פרק "המניח"

הרב נעם סמט • י' שבט תשע"ט
מתחילים בפרק חדש - "המניח" (שלישי), הרב נעם סמט סוקר את משניות הפרק ובוחן את עריכתו ומבנהו.

הרב דב לינזר: חופה וקידושין

הרב דב לינזר • ט"ו בשבט תשע"ט
ראש ישיבת חובבי תורה (YCT) בשיעור כללי בישיבת שיח יצחק בעניין קידושי אישה וקניינה, סקירת הסוגיה הראשונה במסכת קידושין.

הרב נעם סמט: בבא קמא 26 - אגדות בארבעה אבות

הרב נעם סמט • י"ז שבט תשע"ט
שיעור כללי בנושא האגדתות המובאות בסופו של הפרק הראשון במסכת - פרק ארבעה אבות. האם ניתן לקרוא את האגדתות כהפנמה להלכות ארבעת אבות הנזיקין?

הרב נעם סמט: בבא קמא 27, "עביד איניש דינא לנפשיה"

הרב נעם סמט • כ"ד שבט תשע"ט
שיעור כללי ראשון בסוגיית עאד"ל, ניתוח ספרותי של הסוגיה.

הרב נעם סמט: בבא קמא 28, "נשברה כדו"

הרב נעם סמט • ח' אדר א' תשע"ט
שיעור כללי בסוגיה העוסקת בהתקלות ברשות הרבים, ובעקבות מחלוקתם של רב ושמואל.

הרב נעם סמט: בבא קמא 29 - מחשבת הנזיקין, שיעור ראשון

הרב נעם סמט • כ"ב אדר א' תשע"ט
שיעור כללי ראשון בסדרת מחשבת הנזיקין - ניתוח רוחבי של ההיבטים הרוחניים-פילוסופיים של הסוגיות. הפעם - "על מנת כן הנחיל יהושע את הארץ"

הרב נעם סמט: בבא קמא 30 - מחשבת הנזיקין, שיעור שני

הרב נעם סמט • כ"ט אדר א' תשע"ט
שיעור שני בסדרת השיעורים הכלליים בישיבת שיח יצחק, בנושא "מחשבת הנזיקין" - קריאה רוחבית בפרק הנלמד בישיבה מתוך מסכת בבא קמא. הפעם: סוגיית "רץ ברשות"...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435