הרב נעם סמט: בבא קמא, שיעורים כלליים

בבא קמא 34 - ניתנה רשות לרופא לרפא

הרב נעם סמט • ט' סיון תשע"ט
שיעור כללי על סוגיית ריפוי בפרק "החובל". השיעור עוסק בשאלת מקומה של הרפואה והטכנולוגיה אל מול גזרתו אל אלוהים, ועל הקשר בינה לבין מאגיה ודתיות. זאת...

בבא קמא 35 - החובל בעבד כנעני

הרב נעם סמט • ל' סיון תשע"ט
שיעור על מחלוקת ר' יהודה וחכמים אודות זכויותיו של העבד הכנעני והדרשות המקיימות אותן - האם עבד נחשב בתוך ה"אחוה" - אחוות המצווים? מה הדמיון והשוני ב...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435