אבלי ציון וירושלים

צבי ויינגרטן • תש"ע

הפטרות הנחמה פותחים לנו פתח לברר עם עצמנו מהי האבלות הכבדה איתה אנחנו מתמודדים ועליה אנחנו צריכים להתנחם. שיח לשבת ואתחנן.