אגרות הראי"ה 1: פתיחה

הרב אלחנן ניר • ג' באלול תשע"ה

ג' אלול תשע"ה: על תקופתו ודמותו של הראי"ה, ועל המפגש הבלתי אמצעי עמו דרך האגרות. קראנו מהקדמת הרצי"ה לאגרות, ומדברי ר' שלמה קלוגר המובאים שם.