אגרות הראי"ה 10: הכול מתגלה בשכינה

הרב אלחנן ניר • ב' טבת תשע"ו

דיבור על יחסו של הרב לקודש לעומת חוכמות חיצונית, המשך דיבור באגרת מ"ד.