אגרות הראי"ה 11: לא לקאנט נשוב

הרב אלחנן ניר • ט בטבת תשע"ו

על יחסו של הרב לביקורת המקרא, ובכלל לחוכמות חיצונית, המשך לימוד אגרת מ"ד.