אגרות הראיה 12: והארץ אזכור

הרב אלחנן ניר • כד' טבת תשעו

סיכום וסגירת אגרת מד’

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435