אגרות הראי”ה 21: אגרת קיב

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ו
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435