אגרות הראי”ה 25: אגרת קלב

הרב אלחנן ניר • סיוון תשע"ו
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435