אגרות הראי”ה 26: אגרת קמ – מצוות בטלות לעתיד לבוא

הרב אלחנן ניר • תמוז תשע"ו

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435