אגרות ראי”ה 16: אגרת צה

הרב אלחנן ניר • אדר א תשע"ו
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435