אגרות ראי"ה 18: אגרת קג חלק א

הרב אלחנן ניר • אדר ב תשע"ו

על ההבדלים בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי.