אגרות ראי”ה 18: אגרת קג חלק א

הרב אלחנן ניר • אדר ב תשע"ו

על ההבדלים בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435