אגרות ראי”ה 19: אגרת קג חלק ב

הרב אלחנן ניר • 
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435