אגרות ראי”ה 19: אגרת קיא

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ו

על משמעותה של לשון הקודש.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435