אגרות ראי”ה 20: אגרת קע

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ו

המשך העיון במשמעותה של לשון הקודש.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435