אגרות הראיה 9: מתוך נפשנו פנימה

הרב אלחנן ניר • יא כסלו תשע"ו

המשך לימוד אגרת מ"ד באגרות הראיה, דיבור על עבודת ה' מתוך היש, החיים ונפשנו פנימה.