אדריכלות דקדושה: בית המדרש ועיצוב המרחב

הרב נעם סמט והאדריכל אוריאל רוזנהיים • ז אדר תשע"ח

על השראת הקדושה באמצעות עיצוב החומר והמרחב, ועל האדריכלות של המשכן, בית הכנסת ובית המדרש. מתוך יום העין 'על דעת המקום' שהתקיים בישיבת שיח יצחק לקראת הפרידה מבית המדרש הישן.