אהבה רבה

איתן אברמוביץ • תשע"ד

התבוננות בעקבות מורה נבוכים – הרב שג"ר על אהבה ה' של הרמב"ם ויחסו לגוף וליצר