אהבת חינם

הרב שג"ר • תשס"ו

לימוד פסקה של הרב קוק זצ"ל (שמונה קבצים, ח, מז) על אהבת חינם ושנאת חינם.