אומנות האהבה

צבי ויינגרטן • תשע"ב

ציון פותחת את ההפטרה בהאשמה כבדה על כך שהקב"ה לא אוהב אותה יותר. מן המדרש עולה שאנחנו צריכים לחזור ולשאול את עצמנו "מה זו אהבה?". שיח לשבת עקב