אומנות האהבה

צבי ויינגרטן • תשע"ב

ציון פותחת את ההפטרה בהאשמה כבדה על כך שהקב”ה לא אוהב אותה יותר. מן המדרש עולה שאנחנו צריכים לחזור ולשאול את עצמנו “מה זו אהבה?”. שיח לשבת עקב

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435