אוצר של מתנת חינם

הרב יאיר דרייפוס • יט אלול תשע"ה

עיון במדרש ובתורות של ר' נחמן והרב שג"ר, על סליחה בלתי מותנית ועל מקומה של החמלה ביום הכיפורים