אחותי היא – שלושה סיפורים כסיפור של תהליך

אורי וייל • תשס"ט

עיון בסיפורי 'לקיחת האשה' מעלה הבדלים משמעותיים בין אברהם ליצחק, וחושף תובנות בנוגע לקשר שבין האבות לנשותיהם, לתפקידם ולאלוקים. שיח לשבת תולדות.