אחרון אחרון חביב 4

הרב נעם סמט • תשע"ד

מבוא לאחרונים – שיעור 4

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435