אחרון אחרון חביב 3

הרב נעם סמט • תשע"ד

מבוא לאחרונים – שיעור 3

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435