מבוא לאחרונים

הרב נעם סמט • תשע"ב

ח’ סיוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435