אחרי פטירת מורי ורבי הרב שג"ר זצ"ל

בניה ינאי • תשס"ז

דברים היוצאים מן הלב על דמותו המופלאה של הרב שג"ר, על תורתו החדשה ועל האנשים שהתקבצו סביבו.[פורסם בקונטרס לזכר הרב שג"ר, בעריכת צבי ויינגרטן]