איוב נברא והיה

צבי ויינגרטן • תשס"ז

עיון משמעותי בספר איוב, חקירת היחס בין הדמויות השונות וההשלכות של מחקר זה על מעמד ראש השנה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435