אין גבול לקנאה

צבי ויינגרטן • תש"ע

על הקנאה, החשדנות והספקנות שמלוות אותנו בהתמודדות עם כל אדם ומוציאות מאיתנו מדי פעם ביקורת כששבח היא אמור להופיע. שיח לשבת כי תשא.