אין דורשין 19

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

נגלה ונסתר בפרק ב’ בחגיגה – שיעור 19

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435