אין דורשין 24

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

נגלה ונסתר בפרק ב' בחגיגה – שיעור 24