אין הדבר תלוי

אור יחזקאל הירש • תשס"ח

ניתוח מעמיק, מחודש ומחדש במדרש המספר את סיפורו של ר’ אלעזר בן דורדיא, מגלה תובנות חדשות בסמליותו של הסיפור וברלוונטיות שלו לתהליך החזרה בתשובה האישי של כל אדם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435