'אין לך דבר שבעולם שעומד בפני התשובה כלל'

אורי מייטליס • תשס"ט

פירוש לדבריו של ר' שמחה בונים מפשיסחא. על כוחה של תשובה, מעלתו של יהודה ואורו של משיח. שיח לשבת פרשת וישב.