אינדיבידואליות

צבי ויינגרטן • תשע"א

הפרשה עוסקת במצוות הצדקה ובקשר שבין העשיר לאחיו המתרושש. אך בעולם אינדיבידואלי, השפה משתנה – האם ישנה דתיות מתואמת? שיח לשבת בהר.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435