אינטרסנטיות של אמת

הרב שג"ר • תשס"ז

דבר תורה לפרשת תולדות. פורסם ב”שבת בשבתו”

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435