אינטרסנטיות של אמת

הרב שג"ר • תשס"ז

דבר תורה לפרשת תולדות. פורסם ב"שבת בשבתו"