איסור בשר בחלב: מהתורה למשנה

הרב נעם סמט • יד סיוון התשע"ו

שיעור רביעי בלימוד פרק ‘כל הבשר’ והלכות בשר וחלב: סקירה ראשונית של פרק המשנה ושל המעבר מ’גדי בחלב אמו’ אל הבשר והחלב התנאיים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435